Detail page about the company: NEN

NEN

Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).