Detail page about the company: ATO Sustainable Business Engineers

ATO Sustainable Business Engineers

Sustainable Business Engineers - SBE is actief als MKB bedrijfs-engineering organisatie. Het proces om als bedrijf een positie op te bouwen, dit vast te houden en verder te groeien is lastig en vraagt afstemming van verschillende disciplines. Markt, technologie, ondernemerschap en kapitaal moeten samen komen. Met creativiteit, inzicht, gevoel voor de verschillende belangen, goede timing en strategie kunnen deze processen succesvol en snel(ler) doorlopen worden. Dit is wat SBE doet. Voor eigen participaties en voor derden.